Tarieven

Er zijn vijf manieren waarop mijn opdrachtgevers mij betalen:

Het kantoor heeft een Stichting Beheer Derdengelden, maar omdat er jarenlang lang geen derdengelden zijn ontvangen is de bijbehorende bankrekening opgeheven. Mochten derdengelden worden ontvangen, dan worden deze zo snel mogelijk direct naar de rechthebbende overgemaakt, of dan wordt door de Stichting Beheer Derdengelden met spoed een nieuwe bankrekening voor de derdengelden heropend.