Tarieven

Er zijn drie manieren waarop mijn opdrachtgevers mij betalen:
1. Op basis van een uurtarief dat staat genoemd in mijn offerte.
2. Op basis van een vast tarief dat staat genoemd in mijn offerte.
3. Op basis van een raamovereenkomst.

Het kantoor had een Stichting Beheer Derdengelden, maar omdat er jarenlang lang geen derdengelden zijn ontvangen is de bijbehorende bankrekening opgeheven. Mochten derdengelden worden ontvangen, dan worden deze zo snel mogelijk direct naar de rechthebbende overgemaakt, of dan wordt door de Stichting Beheer Derdengelden met spoed een nieuwe bankrekening voor de derdengelden heropend.