Contact

  • Nieuwstraat 20A 2266 AD Leidschendam
  • Het telefoonnummer volgt per mail
  • desituatiemeester@online.nl
  • fax (070) 82 00 548

Privacyverklaring van deze website Via deze website wordt geen gebruik gemaakt van “cookies” en worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt. Via de telefoon of e-mail kan een kosteloos en wederzijds vrijblijvend intakegesprek worden aangevraagd. Wordt daarna offerte uitgebracht, dan ontvangt u de daarbij een bijbehorende, uitgebreide privacyverklaring. Komt u niet tot een overeenkomst of is er gedurende twee maanden geen contact meer, dan worden uw persoonsgegevens (waaronder uw telefoonnummer en e-mailadres) niet meer gebruikt en, indien mogelijk en toegestaan, vernietigd.